Glasvezel in Nederland gaat snel 1

Glasvezel in Nederland gaat snel

De uitrol van glasvezel in Nederland zou zomaar in een sneltreinvaart kunnen gaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dan ook positief over de vorderingen bij de uitrol van glasvezel internet in Nederland, maar zou graag zien dat telecomaanbieders beter samenwerken. Het komt nog te vaak voor dat meerdere partijen in hetzelfde gebied glasvezel aanleggen.

Als het aanleggen op een goede manier gebeurt, kan heel Nederland voor 2030 aangesloten zijn. De ACM wil dat gemeenten – om de uitrol van glasvezel te versnellen – afspraken maken met aanbieders, over waar te beginnen met de uitrol. Verschillende partijen zouden in verschillende gebieden moeten beginnen, dan gaat de totale glasdekking sneller omhoog.

Coördinatie

Als meerdere telecomaanbieders in hetzelfde gebied glasvezel willen aanleggen, leidt dat vooral in de stedelijke gebieden tot vertraging in de uitrol.

Gemeenten en providers willen weten waar ze aan toe zijn als het gaat over de coördinatie van de aanleg en uitrol. De ACM komt daarom met aanbevelingen voor gemeenten en providers en wil met alle partijen in gesprek gaan om een plan te maken.

De telecomproviders hebben plannen om in de komende kwartalen 400.000 huishoudens aan te sluiten. De ACM schrijft in een update van hun marktstudie dat de vraag is op welk tijdstip en door welke partij glasvezel wordt aangesloten, niet of huishoudens wel of niet aangesloten worden.

Open toegang tot glasvezel

De ACM vindt het belangrijk dat glasvezelnetwerken open toegang voor alle providers hebben. Op dit moment is er nog geen toegangsregulering voor glasvezel, dus het is de vraag welke keuze de consument heeft als ze telecomdiensten willen afnemen.

De ACM is aan het onderzoeken of het toch nodig is om een nieuwe toegangsregulering op glasvezelnetwerken op te leggen, om de concurrentie op lange termijn te kunnen waarborgen. 

Co-investeren?

Als meerdere telecomaanbieders overlappende uitrolplannen hebben, zouden gemeenten deze uit moeten nodigen om te komen tot een co-investering, volgens de ACM

Ze co-investeren dan in één netwerk met open toegang voor internetaanbieders. Ze kunnen echter niet gedwongen worden hier toe en tot op heden is er nog geen co-investering in glasvezel van de grond gekomen. 

Je kan de providers ook niet verbieden om ergens glasvezel uit te rollen, ook als daar al een glasvezelnetwerk ligt. Parallelle glasvezelaansluitingen zijn op lange termijn wenselijk, want dit levert concurrentievoordelen op voor de consument en voor bedrijven.

Staan providers open voor gebundelde uitrol?

Ook wil de ACM dat gemeenten coördineren bij het bundelen van werkzaamheden als twee aanbieders in een gebied willen uitrollen. Als er slechts één keer gegraven hoeft te worden is er minder overlast voor bewoners. Hoewel de gevolgen van het hebben van langzaam of geen internet natuurlijk ook niet mis zijn :).

Maar staan providers open voor gebundelde uitrol? Telecomaanbieders lijken niet open te staan voor uitrol in dezelfde geul. Deurne is vooralsnog de enige plaats waar twee aanbieders tegelijkertijd glasvezel aanleggen; E-Fiber en KPN. Dit heeft wel geleid tot aanzienlijke vertraging. 

Ambitie T-Mobile

T-Mobile heeft het ambitieuze plan om minstens miljoen Nederlandse huishoudens van supersnel glasvezel internet te voorzien in vijf jaar tijd.

Het gaat om een project met Open Dutch Fiber – een nieuw opgericht bedrijf van investeringsfonds KKR en DTCP – waarbij deze provider zich richt op ‘overwegend stedelijke gebieden’ waar nu nog geen glasvezel is. KKR bezit het merendeel van de aandelen en Deutsche Telekom Capital Partners is een minderheidsaandeelhouder. 

Open Dutch Fiber begint binnenkort met de aanleg van het eerste deel van het glasvezelnetwerk en T-Mobile wordt voor de duur van maar liefst twintig jaar de eerste huurder. T-Mobile laat weten dat het relatief lage prijzen zal vragen, op dit moment betalen hun glasvezelklanten 25 euro per maand. 

Het gaat om een open netwerk waar ook andere providers gebruik van kunnen maken om diensten aan te bieden. De aanleg begint in het tweede kwartaal van 2021 en er zal minstens 700 miljoen euro in worden geïnvesteerd. Het netwerk zal snelheden bieden van minimaal 1Gbit/s en maximaal 10Gbit/s. 

Søren Abildgaard, de CEO van T-Mobile Nederland, vertelt dat Open Dutch Fiber alleen glasvezel internet aanlegt in gebieden waar dat nu nog niet aanwezig is. Hij vindt het niet nuttig een glasvezelnetwerk aan te leggen waar andere partijen dat al hebben gedaan. Het leidt volgens Abildgaard tot vertraging van de digitalisering van Nederland en geldverspilling.

Conclusie

De ACM onderzoekt dus nog of het nodig is om een nieuwe toegangsregulering op glasvezelnetwerken op te leggen, om de concurrentie op lange termijn te kunnen waarborgen. Deze regulering kan echter ook met terugwerkende kracht toegepast worden. De ACM wil dat telecomaanbieders en gemeenten afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. 

Aanbieders kunnen nu per direct een instemmingsbesluit aanvragen. Ze gaan echter vaak toch eerst het gesprek aan met de gemeenten om technische aspecten als graafdiepte en de locatie van straatkasten vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. In diezelfde overeenkomst zouden gemeenten ook afspraken kunnen vastleggen over de aansluitingstermijn.

ACM wil weten of er eventueel met prestatieafspraken gewerkt kan worden in plaats van intentie-afspraken. Dat moet de vertraging of afstel van de glasvezel uitrol in bepaalde gemeenten of gebieden voorkomen.

T-Mobile heeft met haar veelbelovende Open Dutch Fiber project het plan om binnen vijf jaar minimaal een miljoen Nederlandse gezinnen glasvezel te bezorgen.

Related Posts